BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

 

Tanıtım

“Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü” (BÜ-KİK), Başkent Üniversitesi Yönetimi ile birlikte kurumun geleceğine, hedef kitlelere ve sosyal paydaşlara yönelik olarak doğru iletişim stratejilerini belirlemek ve yaymak için kurulmuştur.

BÜ-KİK, Başkent Üniversitesi iç ve dış paydaşları ile iletişimin artırılması ve tanıtımı ile ilgili olarak yürütülen halkla ilişkiler, medya, tasarım ve protokol alanındaki faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak, işlevselliği ve üretkenliği artırmak, sorunların giderilmesi için gerekli planlama, uygulama, denetim ve arşivleme görevlerini yerine getirmek amaçlarıyla oluşturulmuştur. BÜ-KİK, Başkent Üniversitesi’nin kurumsal iletişim faaliyetleri ile ilgili olarak İletişim Fakültesi Dekanı ve ilgili Bölüm Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde, İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanlığı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığının tasarım ve stüdyo olanaklarından faydalanarak aşağıdaki çalışmaları yürütür:

  • Üniversite’nin Kurumsal İletişim faaliyetleri ile ilgili Rektörlük Makamınca ihtiyaç duyulan faaliyetler için gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Üniversite’nin Kurumsal İletişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,
  • Üniversite’nin Kurumsal İletişim faaliyetlerinin güncelliğinin ve yeterliliğinin denetlenmesini sağlamak,
  • Üniversite bünyesinde Kurumsal İletişim alanında faaliyet yürüten birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak projeler oluşturmak,
  • Birim Temsilcileri arasındaki gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Üniversite bünyesinde Kurumsal İletişim alanında faaliyet yürüten birimlerin yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ortak değerlendirmelerde bulunmak ve önlemler geliştirmek.

 

“Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü” (BÜ-KİK) yönergesine ulaşmak için tıklayınız.