BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

 

Sosyal Medya

BÜ-KİK Medya Birimi, Üniversite’nin internet alanında sosyal medya uygulamaları ile görünürlüğünü ve tanınırlığını sağlar. Hazırlanan projeler sayesinde Üniversite’nin kurumsal imajını geliştirecek faaliyetler yürütür.

BÜ-KİK Medya Birimi, kurumsal kültürün gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ile birlikte yazılı ve görsel basına ilişkin hazırlık, düzenleme ve yayın süreçlerini takip eder. Ayrıca, BÜ-KİK, sosyal medya ortamları içinde, mesajların ve görsellerin ortak bir tasarım diliyle oluşturulması ve mesajlar ile görsellerin bu çerçevede yayılması amaçlamaktadır. BÜ-KİK, Üniversite’nin paydaşları arasında kurumsal iletişimin sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla, Üniversite’nin sosyal medya ve web sitesi kullanımları konusunda önerileri sunar.

Sosyal medya ortamlarının yüksek etkileşimi sağlayan niteliği ile BÜ-KİK, hem iç paydaşlar (Mensuplar, Öğrenciler, Mezunlar) ile hem de dış paydaşlar (Öğrenciler, Aileler, Medya, Tedarikçiler, Aracılar, Sivil toplum örgütleri, Kurum ve Kuruluşlar) ile duyarlı ve doğru tonda bir iletişim çalışmasını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, kurum içi paydaşların da sosyal medya ortamlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken konular belirlenmiştir.

 

Başkent Üniversitesi Akademik ve İdari Birim Web Sitesi Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

1. Web sitenizde yer alacak olan içerikler için bir strateji belirleyin. İçeriklerden duyuru niteliği taşıyanların katılımlı olmaması halinde 7-10 gün önceden; katılımlı olması halinde ise en az 6 ay önceden web sayfanızda yer almış olması gerekmektedir. Bu konu hedef kitlenizin konu ile ilgili gerekli olan zamanda hazırlıklarını yapması açısından önemlidir.

2. İçeriklerinizi zaman aşımına uğramayacak şekilde belirli bir sıraya koymaya özen gösterin.

3. İçeriklerde kullanılacak olan görsellerin ya da tasarımı yapılmış olan afişlerin, görselde yer alacağı alana göre uyarlanmış olmasına dikkat edin. (Örneğin, yatay kadrajda dikey kadraja uygun tasarlanmış olan bir görseli uyarlamadan ya da boyutlandırmadan, deforme ederek kullanmayın).

4. Kullandığınız dile ve imla kurallarına özen gösterin. Bir birimi ve bir kurumu temsil ettiğinizi göz önünde bulundurun.

5. Görsel seçiminizde özenli olun. Görselleri deforme etmeden kullanın. Önemli bir eser kullanıyorsanız ya da bir bilgi paylaşacaksanız muhakkak alıntıladığınız yerden onay alın.

6. Oluşturulan görsel ya da içerikte yer alan bilgilerin doğruluğunu muhakkak teyit edin.

7. Cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlerden kaçının.

8. Bir kurumun hesabından yayın yaptığınızı unutmadan, kişisel başarılara yer verirken konunun kurum ile olan ilişkisini de göz önünde bulundurarak içerik hazırlayın.

9. Siyasi bir görüş ya da ideolojiyi ön plana çıkaran, öven ya da yeren içerikler ile; toplumsal değerlerin zedelenmesine yol açacak içerikler üretmemeye ya da paylaşmamaya dikkat edin.

10. Paylaştığınız içerikte yer alan bilgilerin kullanıcılar açısından ilgi çekici olmasına ve önem taşımasına dikkat edin.

 

Üniversite Resmi Sosyal Medya Hesapları

https://www.facebook.com/BaskentUniv/

https://twitter.com/baskentunv

https://www.instagram.com/baskentunv/

https://tr.linkedin.com/school/baskentuniversitesi/