BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

 

Duyurular
İletişim Yönetimi Hizmet İçi Eğitimi 2020

Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜKİK) ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü işbirliğinde İletişim Yönetimi Hizmet İçi Eğitimi gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bağlı iştiraklerinin ilgili personellerine tasarım ve sosyal medya yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması amacıyla 21 Şubat 2020 tarihinde İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş’ın açılış konuşması ile başladı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı ve BÜKİK Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Lale Şıvgın Dündar’ın konuşmalarının ardından, İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Banu Erşanlı Başkent Üniversitesi Kurumsal Kimlik Bileşenlerinin Tanıtılması başlıklı eğitimi sundu. Bilgi İşlem Daire Başkan yardımcısı İsmail Haberal, akademik ve idari birimlerin web sitelerinin görsel açıdan iyileştirilmesi konulu eğitimi verirken, İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Alper Turan ise, akademik ve idari birimler ile iştiraklerin sosyal medya hesap yönetimi başlıklı dersi sundu. Katılımcılar daha sonra iki ayrı grup olarak Dr. Öğretim Üyesi Banu Erşanlı tarafından verilen uygulamalı afiş tasarımı dersine katıldılar.