BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

 

Duyurular
İletişim Yönetimi Hizmet İçi Eğitimi 2019

İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜ-KİK) işbirliği ile Başkent Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bağlı iştiraklerinin ilgili personellerine tasarım ve sosyal medya yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması amacıyla 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde “İletişim Yönetimi” hizmet içi eğitimi verilmiştir.

Sn. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nermin Özgülbaş’ın açılışını yaptığı hizmet içi eğitim programı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı’nın konuşması ile devam etti. Eğitimler Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Aytemiz’in BÜ-KİK formlarına ve iş akışına dair yol haritası çizen konuşması ile başladı. Ardından, İletişim Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Semih Delil Akademik ve İdari Birimlerin WEB sitelerinin görsel açıdan iyileştirilmesine yönelik ipuçlarını katılımcılar ile paylaştı. Başkent Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarını da yöneticiliğini yapan İletişim Fakültesi araştırma görevlisi Erdem Alper Turan Akademik ve İdari Birimler ile İştiraklerin sosyal medya hesap yönetimi konusunda sorularını cevaplandırıp, konu ile ilgili rehber niteliği taşıyabilecek sunumunu gerçekleştirdi. İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Banu Erşanlı Başkent Üniversitesi Kurumsal Kimlik Bileşenlerini tanıtımını yaptıktan sonra bu standartlara göre Afiş Tasarlanması konusundaki uygulamalı dersini katılımcılarla yürüttü. İki gün boyunca süren eğitim merkezlerin ve iştiraklerin iletişim, sosyal medya, tanıtım ve pazarlama departmanlarında görevli olan; bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkın ve ilgili, temel düzeyde medya ve iletişim okuryazarlığına sahip personelin katılımı ile tamamlandı.