Sosyal Medya

BÜ-KİK Medya Birimi, Üniversite’nin internet alanında sosyal medya uygulamaları ile görünürlüğünü ve tanınırlığını sağlar. Hazırlanan projeler sayesinde Üniversite’nin kurumsal imajını geliştirecek faaliyetler yürütür.

BÜ-KİK Medya Birimi, kurumsal kültürün gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ile birlikte yazılı ve görsel basına ilişkin hazırlık, düzenleme ve yayın süreçlerini takip eder.

Ayrıca, BÜ-KİK, sosyal medya ortamları içinde, mesajların ve görsellerin ortak bir tasarım diliyle oluşturulması ve mesajlar ile görsellerin bu çerçevede yayılması amaçlamaktadır. BÜ-KİK, Üniversite’nin paydaşları arasında kurumsal iletişimin sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla, Üniversite’nin sosyal medya ve web sitesi kullanımları konusunda önerileri sunar. Sosyal medya ortamlarının yüksek etkileşimi sağlayan niteliği ile BÜ-KİK, hem iç paydaşlar (Mensuplar, Öğrenciler, Mezunlar) ile hem de dış paydaşlar (Öğrenciler, Aileler, Medya, Tedarikçiler, Aracılar, Sivil toplum örgütleri, Kurum / Kuruluşlar) ile duyarlı ve doğru tonda bir iletişim çalışmasını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, kurum içi paydaşların da sosyal medya ortamlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken konular belirlenmiştir.

Üniversite Resmi Sosyal Medya Hesapları