Orkestra Akademi Başkent, 9 Mart 2017’de Başkent’te Kadınlar Haftası için çaldı

9 Mart 2017 saat 19.30’da Orkestra Akademi Başkent Başkent’te Kadınlar Haftası için çalıyor. Yalçın Adıgazalov’un şefliğinde, Yegana Akhundova’nın solist (piyano) olarak katıldı.