BÜKİK Temsilcileri Toplantısı 3 Mart 2017’de

Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü BÜ-KİK Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarıyla daha etkin iletişim kurulabilmesi ve halkla ilişkiler etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rektörlük Makamına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren bir koordinatörlüktür.

BÜKİK çalışma esaslarına yönelik ayrıntılı bilgiler Rektörlük Makamı tarafından 12 Ocak 2017 Perşembe Günü düzenlenen ilk toplantıda Üniversitemizin farklı birimlerinden gelen katılımcılarla paylaşıldı. Söz konusu toplantıda Üniversitemizin farklı birimleriyle BÜ-KİK arasında bilgi akışını etkin bir biçimde sağlama sorumluluğunu üstlenecek temsilcilerin belirlenmesi talep edildi.

BÜ-KİK ve kendi birimleri arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak bu kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantı, 3 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00’da Avni Akyol Konferans salonunda yapılacaktır.

Gündem

  1. Açılış konuşması
  2. BÜ-KİK hakkında özet bilgi
  3. Başkent Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kitapçığı ve kullanımına ait bilgilendirme
  4. Birimlerin sosyal medya hesaplarının yönetiminde dikkat edilmesi gereken pratik bilgilerin verilmesi
  5. Başkent Üniversitesi Etkinlik Düzenleme ve Destekleme İlkeleri Yönergesi ile ilgili bilgilendirme
  6. BÜ-KİK Temsilcilerinden beklentiler
  7. Katılımcıların soruları ve önerilerinin alınması