BÜKİK çalışma esaslarına yönelik ayrıntılı bilgiler Rektörlük Makamı tarafından 12 Ocak 2017 Perşembe Günü düzenlenen ilk toplantıda Üniversitemizin farklı birimlerinden gelen katılımcılarla paylaşıldı. Kuruluş toplantısında, Üniversitemizin farklı birimleriyle BÜ-KİK arasında bilgi akışını etkin bir biçimde sağlama sorumluluğunu üstlenecek temsilcilerin belirlenmesi talep edildi.

You must be logged in to post a comment.