BÜKİK Kuruluş Toplantısı

BÜKİK çalışma esaslarına yönelik ayrıntılı bilgiler Rektörlük Makamı tarafından 12 Ocak 2017 Perşembe Günü düzenlenen ilk toplantıda Üniversitemizin farklı birimlerinden gelen katılımcılarla paylaşıldı. Kuruluş toplantısında, Üniversitemizin farklı birimleriyle BÜ-KİK arasında bilgi akışını etkin bir biçimde sağlama sorumluluğunu üstlenecek temsilcilerin belirlenmesi talep edildi.