“Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü” (BÜ-KİK), Başkent Üniversitesi Yönetimi ile birlikte kurumun geleceğine, hedef kitlelere ve sosyal paydaşlara yönelik olarak doğru iletişim stratejilerini belirlemek ve yaymak için kurulmuştur.

ETKİNLİKLER

HABERLER

DUYURULAR

Özden Toker ile Kadınlar Günü

Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜKİK) ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları…

Ankaralı Kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Başkent’te Kadınlar Haftası Başladı

İletişim Yönetimi Hizmet İçi Eğitimi

Özden Toker ile Kadınlar Günü

Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜKİK) ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları…

Ankaralı Kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Başkent’te Kadınlar Haftası IV

İLETİŞİM YÖNETİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ